O spoločnosti

Spoločnosť NOARK Electric je celosvetová firma s globálnym pôsobením zaoberajúca sa vývojom, výrobou a distribúciou elektrotechnických prístrojov a komponentov.

Spoločnosť je súčasťou nadnárodného koncernu s viac ako 25 tisíc zamestnancami. Regionálne centrá v Šanghaji, Prahe a Los Angeles riadia aktivity na jednotlivých kontinentoch. NOARK Electric investoval milióny eur do vlastného produktového vývoja a pracuje s najnovšími technológiami a výrobnými prostriedkami. Na celosvetový elektrotechnický trh prinášame úplne novú príležitosť, nadštandardné záruky a bezkonkurenčnú starostlivosť pre našich zákazníkov a obchodných partnerov.

Vývoj a výroba

Kvalitu garantujeme 5-ročnou zárukou

Vysokú odolnosť dokazuje počet spínacích cyklov, ktorý výrazne prevyšuje hodnoty požadované štandardmi. Ďalším dôkazom kvality je skutočnosť, že NOARK poskytuje päťročnú záručnú dobu na všetky svoje výrobky. Pre našu spoločnosť nie je kvalita prázdnym slovom. Je to záväzok. 

Nadhľad a praktickosť

Našim cieľom nie je vyrábať iba štandardné výrobky, chceme sa priblížiť technológiám budúcnosti. Náš tím inžinierov denne hľadá nové možnosti technických a technologických riešení. Výrobky sa vyvíjajú aj s ohľadom na pohodlie pri ich inštalácii. Jednoducho nainštalovať, ľahko a spoľahlivo fungovať – to je naše motto.

Najmodernejšie výrobné postupy

Dôraz na rozvoj je vyjadrený desiatkami registrovaných patentov. Akonáhle je produkt vyvinutý, vyrába sa v moderných továrňach, ktoré sú vybavené najnovšími technológiami. Tým je zabezpečená vysoká kvalita a dlhá životnosť našich výrobkov. NOARK Electric dodržiava zásady pre ochranu životného prostredia a environmentálnu politiku.

Vlastný vývoj a technológia

NOARK ponúka široké portfólio vysoko kvalitných výrobkov pre Vašu elektroinštaláciu. Produkty sa vyrábajú na báze vlastných technológií. NOARK každoročne investuje obrovský kapitál do výskumu a rozvoja výrobkov.

Logistika

Európske logistické centrum v Prahe

Noark vybudoval a ďalej rozvíja moderné európske distribučné centrum v Prahe s cieľom zaistiť pohotové a spoľahlivé dodávky celého sortimentu našim zákazníkom v celej Európe. Úzko spolupracujeme s dodávateľskými výrobnými podnikmi a renomovanými dopravcami, aby sme zaistili dostupnosť našich výrobkov na európskom trhu a poskytovali logistické služby na úrovni, ktorú naši zákazníci očakávajú.

Prvotriedny prístup k zákazníkom

Technológia nie je všetko. NOARK kladie dôraz na ústretový a profesionálny prístup svojich zamestnancov voči našim obchodným partnerom. Nechceme iba poskytovať služby. Chceme pre Vás nachádzať riešenia. Jednoducho, účelne, zrozumiteľne a s minimom administratívy. Urobíme pre Vás maximum. Sme silná spoločnosť so silným zázemím.

Spoľahlivé technológie

Kvalitná logistika vyžaduje moderné technológie. Kvalitným informačným systémom počínajúc a moderným vybavením pre skladovanie a fyzickú manipuláciu s tovarom končiac. Noark investuje do moderných logistických technológií s cieľom zrýchliť dodávky, zdokonaliť plánovanie, vylúčiť chyby a zjednodušiť administratívne procesy.

Včasné a bezchybné dodávky

Noark považuje prvotriedny logistický servis za prirodzenú súčasť svojej ponuky zákazníkom. Nielen kvalitné výrobky, ale aj schopnosť spoľahlivo ich dodať v správny čas na správne miesto je podmienkou spokojnosti našich zákazníkov a nášho úspechu.

Certifikácia

Kladieme dôraz na kvalitu

NOARK dôkladne dbá na certifikáciu svojich výrobkov. Našim motívom nie sú zákonné požiadavky, ale kvalita a rešpektovanie jednotlivých potrieb našich zákazníkov. Naša filozofia nás zaväzuje prinášať zákazníkom sofistikované výrobky. Všetky výrobky sú testované a certifikované podľa štandardov IEC a EN. Z toho vyplýva aj sledovanie skúšobných procesov podľa schémy CBICCA. Výrobky sú tak certifikované pre európsky aj svetový trh.

Rešpektujeme požiadavky jednotlivých trhov

NOARK svoje výrobky certifikuje aj v jednotlivých štátoch národnými certifikačnými značkami. Tým je zaistené, že naše výrobky pokrývajú nielen základné požiadavky štandardov EN, ale aj špecifické pravidlá miestnych trhov. NOARK spolupracuje s akreditovanými certifikačnými úradmi v oblasti povinných, ako aj doplnkových národných certifikácií.

Spoľahlivé a bezpečné výrobky sú pre nás samozrejmosťou

Výrobné podniky NOARK sú certifikované podľa štandardov ISO tak, aby boli uspokojené najvyššie požiadavky v oblasti zabezpečenia kvality a akosti výroby. Okrem certifikácií ISO spĺňa NOARK aj prísnejšiu certifikáciu CIG023 pre účely pokrytia potrieb nadštandardných testov pre miestne certifikačné značky, ktoré udeľujú národné certifikačné úrady.