Produkty

Inštalačné ističe Ex9BH

Modulárne ističe radu Ex9BH sú univerzálnymi prístrojmi pre všetky druhy aplikácií spĺňajúce vysoké nároky štandardov pre ističe pre domové použitie EN 60898 s menovitými prúdmi 1 až 63 A. Skratová vypínacia schopnosť Icn je 10 kA. Údaj je platný pre všetky verzie ističov, tj. Až do menovitého prúdu 63 A s vypínacou charakteristikou D.

Ističe Ex9BH (10 kA) sú ponúkané v 1, 1 + N, 2, 3, 3 + N a 4pólovom prevedení so šírkou pólu jeden modul (18 mm) s vypínacími charakteristikami B, C a D. Ističe tejto rady sú vybavené farebnými ovládacími páčkami s farbou zodpovedajúcou menovitému prúdu daného ističa. Vzhľadom na skutočnosť, že páčky sú prefarbené celé, jedná sa o nezameniteľné označenie.

Ističe je možné kombinovať so širokou ponukou príslušenstva vrátane pomocných a signalizačných kontaktov, vypínacie spúšte, podpäťové a prepäťové spúšte či chráničové moduly. Možno vytvárať rozličné kombinácie príslušenstva. Tie sú limitované iba celkovým počtom, nie druhom príslušenstva - všetky komponenty sú vzájomne kombinovateľné. Je možné použiť až tri jednotky pomocných alebo signalizačných kontaktov a súčasne až dve jednotky spúští.

  • Inštalačné ističe spĺňajúce požiadavky IEC / STN EN 60898-1
  • Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn 10 kA
  • 1 až 4-pólové verzie
  • Vypínacie charakteristiky B, C, D
  • Menovitý prúd až do 63 A
  • Menovité pracovné napätie 230/400 V AC, 48 V DC (na pól)
  • Široká ponuka príslušenstva
  • Farebné páčky podľa menovitého prúdu In