Produkty

Prúdové chrániče Ex9CL (stará verzia)

Modulárne prúdové chrániče Ex9CL-H a Ex9CL-N v dvoj a štvorpólovom prevedení. Technológia založená na klasickom princípe permanentného magnetu a elektromagnetickej kotvy zaisťujúca plnú napäťovú nezávislosť ochranných funkcií. Ističe spĺňajú požiadavky noriem IEC / STN EN 61008-1.
 
Rad Ex9CL-H ponúka prúdové chrániče s podmienenou skratovou odolnosťou 10 kA. Základné typy v prevedení AC a A sú k dispozícii pre menovité prúdy 25 až 63 A, verzie S a S + A potom až do 100 A. Menovité reziduálne prúdy pokrývajú hodnoty 30, 100 a 300 mA.

Rad chráničov Ex9CL-N poskytuje podmienenú skratovú odolnosť 6 kA. K dispozícii sú základné AC typy v dvoj i štvorpólovom prevedení s menovitým reziduálnym prúdom 30 alebo 300 mA.

  • Prúdové chrániče podľa IEC / STN EN 61008-1
  • Podmienená skratová odolnosť Inc 10 kA (-H, -100), 6 kA (-N)
  • 2 a 4-pólové verzie
  • Menovitý reziduálny prúd 30, 100, 300 mA
  • Menovitý prúd do 100 A
  • Menovité pracovné napätie 230/400 V AC
  • Typy AC, A, S a S + A
  • Indikácia elektrického vybavenia