Produkty

Prúdové chrániče typ B Ex9LB63 (Nový)

Prúdové chrániče typu B Ex9LB63 sú vhodné pre domáce i priemyselné aplikácie, kde sú použité frekvenčné meniče, FV elektrárne, nabíjačky elektromobilov a podobné zariadenia. Typ B ponúka citlivosť na reziduálne AC, pulzujúca a hladké DC prúdy, spoločne s vysokými frekvenciami až 1 kHz.

Sú založené na elektronickom princípe, ktorý prináša výhody presnejšieho merania reziduálneho prúdu a tým zníženie počtu nechcených vybavenia. Tieto prístroje netrpí problémom zmagnetizovanie vybavovací jednotky. Vďaka tomu nie je povinná testovaciu doba, ale prístroj musí byť testovaný pravidelne. Testovacie periódu môžu upravovať lokálne zákony a predpisy. Odporúčaná testovacie doba je 6 mesiacov v normálnom prostredí a každý mesiac v náročnom prostredí.

  • Prúdové chrániče podľa ČSN EN 61008-1 a
  • STN EN 62423
  • Podmienená skratová odolnosť Inc 10 kA
  • Typ B
  • 2 a 4-pólové verzie
  • Menovitý reziduálny prúd 30, 100 a 300 mA
  • Menovitý prúd do 63 A
  • Menovité pracovné napätie 230/400 V AC
  • Signalizácia elektrického vybavenia
  • Vhodné pre inštalácie od -25 do +40 ° C