Produkty

Prúdové transformátory CT

Ponúkame široké spektrum prúdových transformátorov s pevným alebo deleným jadrom. Ich funkciou je meranie primárnych prúdov a vytváranie proporcionálneho sekundárneho prúdového signálu. Sú vhodné pre inštalácie s kombináciou s elektromermi Ex9EMS 3P 4M CT a elektromermi Ex9EM 3P 4M CT 1T.

Prúdové transformátory s deleným jadrom sú určené pre inštaláciu do stávajúcich zariadení, kde nie je možné inštalovať štandardné prúdové transformátory.
 

  • Delené alebo pevné jadro
  • Primárny prúd až 1 000A
  • Možnosť pripojenia na stávajúce prípojnice/káble