Produkty

Zvodiče prepätia Ex9UE1

Zvodiče prepätia Ex9UE1 35 triedy I sú určené  na ochranu proti priamemu zásahu blesku vysokých intenzít alebo v inštaláciách  s častým výskytom zásahu blesku. V štandardnej 3 fázovej TN-C sústave poskytujú ochranu podĺa požiadaviek LPL I definovaných v norme STN EN 62305 s celkovým  atmosferickým prúdom zavedným do elektrickej inštalácie nad 100kA a s celkovým zásahom blesku s  prúdom 210 alebo 280kA, v závislosti  od typu a miesta SPD inštalácie.

Konštrukcia zvodiča EX9UE1 35 je plne založená na Spark Gap princípe - iskrište, čo prináša veľmi vysokú kapacitu, životnosť a ochranu v prípade neprítomnosti prepätia. A preto tieto zvodiče prepätia je možné zapájať pred elektromer a sú prispôsobené do typu siete IT (s príslušnými špeciálnymi testami).

Vysoké hodnoty impulzných prúdov Iimp robia tieto zvodiče vhodné tiež pre jednofázové systémy vedené v zóne ochrany pred bleskom LPZ 0-1, teda môže dôjsť k priamemu zásahu blesku. Napríklad, v prípade jednofázového vodiča je celkový bleskový prúd rozložený len do 3 vodičov a intenzita na vodič je teda vyššia ako v prípade trojfázového vedenia.

  • Typ 1 (Trieda I, T1, B)
  • Testované podľa STN EN 61643-11
  • Maximálny impulzný prúd Iimp 35 kA (10/350 μs) na fázu a 100kA na NPE modul
  • Maximálne trvalé prevádzkové napätie Uc 385 V na fázu zariadenia
  • Verzie zapojenia 1+0, 2+0, 3+0, 4+0, 1+1, 3+1 a 0+1 (N-PE)