Produkty

Zvodiče prepätia Ex9UE1+2, 12.5 kA

Zvodiče prepätia Ex9UE1+2 12.5 triedy I+II sú určené na ochranu proti nepriamemu zásahu blesku nízkych intenzít. V štandardnej trojfázovej TNC sústave poskytujú ochranu podľa požiadaviek LPL III, IV definovaných v norme STN EN 62305 s celkovým atmosferickým prúdom zavedeným do elektrickej inštalácie 37,5kA a celkovým zásahom blesku s prúdom 75 alebo 100 kA, v závislosti od typu a miesta SPD inštalácie.

Konštrukcia zvodiča Ex9UE1+2 12,5 pozostáva z MOV varistora, ktorý zabezpečuje veľmi malý reakčný čas a charakteristiky pre obe triedy I+II. Modulárne prevedenie s vymeniteľnými modulmi umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu funkčných modulov po prekročení životnosti, spôsobenej napríklad častým výskytom prepäťových špičiek.

  • Typ 1+2 (Trieda I+II, T1+T2, B+C)
  • Testované podľa STN EN 61643-11
  • Maximálne trvalé prevádzkové napätie Uc od 275 V do 440 V AC
  • Verzie zapojenia 1+0, 1+1, 2+0, 3+0, 3+1 a 4+0
  • Prevedenie s vymeniteľnými modulmi
  • Verzia s a bez signalizačného kontaktu
  • Indikátor stavu zariadenia