Produkty

Príslušenstvo pre prístroje Ex9C

Jednotky pomocných kontaktov AX41 a odrušovacie bloky CCU41 sú navrhnuté pre ministýkače Ex9CS a Ex9CSR. Jednotky pomocných kontaktov sú ponúkané v prevedení so štyrmi kontaktami vo všetkých možných kombináciách.

Stýkače Ex9C všetkých typov a veľkostí (Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR) sú kompatibilné s príslušenstvom. Je možné použiť všetky typové veľkosti (s výnimkou ministýkačov Ex9CS). Každý stýkač sa dá vybaviť jednou jednotkou pomocných kontaktov s čelnou montážou (AX42 nebo TDD4), až dvoma jednotkami pomocných kontaktov s bočnou montážou AX43/44 (jedna jednotka z ľava, druhá z prava) a odrušovacím blokom CCU42/43.

Stýkače pre spínanie kapacitných záťaží Ex9CC môžu byť vybavené dvoma jednotkami bočných pomocných kontaktov AX4311 (jedna jednotka z ľava, druhá z prava) a odrušovacím blokom CCU42/43.

  • Príslušenstvo pre skýkače Ex9CS, Ex9CSR, Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR a Ex9CC
  • Pomocné kontakty s čelnou montážou AX4
  • Pomocné kontakty z bočnou montážou AX43
  • Pomocné kontakty s oneskorením TDD4
  • Odrušovacie bloky CCU4
  • Inštalácia pomocných kontaktov neovplivňuje možnosť použitia nadprúdového relé Ex9R