Produkty

Stýkače Ex9C

Stýkače rady Ex9C sú určené hlavne pre priemyselné aplikácie. Spĺňajú požiadavky podľa normy IEC / ČSN EN 60947-4-1. Stýkače sú ponúkané v štyroch typových veľkostiach. Veľkosť 18 pokrýva v kategórii AC-3 menovité prúdy 9, 12 a 18 A. Druhá typová veľkosť 38 je určená pre verzie 25, 32 a 38 A. Menovité prúdy 40, 50 a 65 A reprezentuje veľkosť 65. Veľkosť 100 je potom k dispozícii pre menovité prúdy 80 a 100 A. Aplikačne je možné teda pokryť spínanie trojfázových motorov až do výkonu 45 kW. Menovitý krátkodobý tepelný prúd Ith týchto stýkačov je až 125 A.

Prístroje môžu pracovať až do napätia 690 V AC. Ovládacie napätie cievky je možné voliť v rozsahu 24 až 415 V AC. Stýkače sú v trojfázovom prevedení so zabudovanými pomocnými kontaktami 11 alebo 22.

Stýkače Ex9C je možné osadiť jednou jednotkou čelných pomocných kontaktov (s dvoma alebo štyrmi kontaktami) a jednou jednotkou bočných kontaktov z ľava a jednou z prava. Ďalej môžu byť tiež kombinované s nadprúdovými relé Ex9R38 a Ex9R100.

  • Štyri typové veľkosti s menovitými prúdmi až do 100 A pri 400 V AC-3
  • 3 pólové prevedenie
  • Ovládacie napätie 24 — 415 V AC
  • Menovitý podmienený skratový prúd 50 kA
  • Vhodné hlavne pre priemyselné aplikácie, použiteľné i pre domové účely
  • Montáž na prístrojovú lištu 35 mm alebo 75 mm (typové veľkosti 38, 65, 100) alebo na panel